Wednesday, March 2, 2011

PDP (Pengkatalogan Dalam Penerbitan)

Perlu dicetak di belakang muka surat judul. Mengandungi keterangan buku tersebut. Selain baca prakata untuk tahu sepintas lalu mengenai buku tersebut, kita juga boleh tengok dari PDP.
Baris pertama merupakan nama penulis dan dilahirkan pada tahun 1976.

Baris kedua tajuk buku tersebut.

Baris ketiga menyatakan siri bagi buku tersebut. Bermaksud mungkin dalam 1 siri ini ada pelbagai judul lagi yang menceritakan kisah alam sekitar.

Baris keempat merupakan ISBN untuk set tersebut

Baris kelima merupakan ISBN untuk buku itu sendiri

Baris keenam dan ketujuh kita mengetahui buku ini merupakan fiksyen kanak-kanak dan menceritakan tentang pendidikan mengenai penjagaan alam sekitar.

Baris terakhir merupakan kod buku tersebut. Di perpustakaan ada bidang karya am, agama, sejarah, falsafah dan sastera. Jadi senang kita cari buku tersebut di bahagian mana. 800 kalau tak silap sastera. 100 Karya Am


Sumber: Brosur PNM

No comments: